การอบรม Social Network

ขอให้โรงเรียนในโครงการ World-Class School ลงทะเบียนเข้าอบรม โดยคลิก ที่นี่ และสามารถตรวจสอบรายชื่อโดยคลิก ที่นี่
หลังเสร็จสิื้นการอบรม ให้ผู้เข้ารีบการอบรมกรอกแบบประเมินผลการอบรมออนไลน์ โดยคลิก ที่นี่

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2551

ตลาดนัดวิชาการ

มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูอาจารย์ 30 ท่าน จากหลากหลายเขตพื้นที่ ในการเข้ารับการอบรมหลักสูตร School Profile ในงานตลาดนัดวิชาการ ศูนย์อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2551 ที่ผ่านมา ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการทำ แผ่นพับ และการสร้าง เว็บเพ็จ อย่างง่าย โดยการเริ่มต้นด้วย Template ที่ได้เตรียมให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างชิ้นงานได้เป็นอย่างดีด้วยพื้นฐานความรู้ที่เกือบจะเท่าเทียมกัน เห็นได้ว่า หลักสูตรที่กำหนดมา หากดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ แต่สำหรับบุคลากรที่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์น้อยนิด หลักสูตรดังกล่าวนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งในดารศึกษาเรียนรู้ โดยมีลักษณะการเรียนรู้แบบ
1. เรียนรู้อย่างช้า ๆ
2.ไปแบบมีขั้นตอน
3.สอนอย่างสนุก
4.สุขกับการเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น