การอบรม Social Network

ขอให้โรงเรียนในโครงการ World-Class School ลงทะเบียนเข้าอบรม โดยคลิก ที่นี่ และสามารถตรวจสอบรายชื่อโดยคลิก ที่นี่
หลังเสร็จสิื้นการอบรม ให้ผู้เข้ารีบการอบรมกรอกแบบประเมินผลการอบรมออนไลน์ โดยคลิก ที่นี่

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551

OBEC กับ WAMP

ทดสอบโปรแกรม OBECLMS บน WAMP ไม่สามารถทำงานได้ เลยลองโทรไปยังผู้เขียนโปรแกรม (มทส) ได้รับแจ้งวิธีแก้ไข กลัวลืมเลยมาบันทึกไว้ ต้องเข้าไปแก้ php.ini ของ wamp จากค่า short_open_tag = off ให้เป็น short_open_tag = On เป็นอันเสร็จสิ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น