การอบรม Social Network

ขอให้โรงเรียนในโครงการ World-Class School ลงทะเบียนเข้าอบรม โดยคลิก ที่นี่ และสามารถตรวจสอบรายชื่อโดยคลิก ที่นี่
หลังเสร็จสิื้นการอบรม ให้ผู้เข้ารีบการอบรมกรอกแบบประเมินผลการอบรมออนไลน์ โดยคลิก ที่นี่

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

โรงเรียนกับอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี (ตอนที่ 1)


โรงเรียนโดยส่วนใหญ่มักจะใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมดังนี้
1.เว็บไซต์โรงเรียน
2.การเรียนออนไลน์(e-Learning)
      มีความคาดหมายว่ากิจกรรม 2 อย่างข้างต้นจะเป็นพื้นฐานเท่านั้นเพราะโรงเรียนบางแห่งก็สามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายกว่าที่กล่าวมาเช่น เมล์เซิร์ฟเวอร์,สำนักงานอัตโ นมัติ(Groupware) โรงเรียนที่จะสามารถทำกิจกรรมได้ดังกล่าวต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร ด้านฮาร์ดแวร์
 ด้านซอฟท์แวร์เป็นอย่างดี
เลยได้ความคิดว่า น่าจะมีเครื่องมือ หรือ ซอฟท์แวร์ที่สามารถใช้งานได้ง่ายประหยัดทั้งงบประมาณ บุคลากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ จนได้พบกับ Google Apps ที่ตอบสนองความต้องการดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยสามารถทดสอบระบบได้ฟรี ๆๆๆๆๆๆที่ http://www.google.com/a

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ24 พฤศจิกายน 2551 14:40

    ดีมากเลยค่ะ น่าจะเป็นประโยชน์กับโรงเรียน อยากให้ช่วยแนะนำการใช้ด้วยนะค่ะ

    ตอบลบ