การอบรม Social Network

ขอให้โรงเรียนในโครงการ World-Class School ลงทะเบียนเข้าอบรม โดยคลิก ที่นี่ และสามารถตรวจสอบรายชื่อโดยคลิก ที่นี่
หลังเสร็จสิื้นการอบรม ให้ผู้เข้ารีบการอบรมกรอกแบบประเมินผลการอบรมออนไลน์ โดยคลิก ที่นี่

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551

JAVA Run time

ติดตั้งโปรแกรม OpenOffice 3.0 แล้วลองเล่น Base ปรากฎว่าโปรแกรมถามหา java run time เลยต้องค้นหาอีกแล้ว มีขั้นตอน 2 ขั้นตอนคือ
1.ติดตั้ง java run time โดยใช้คำสั่ง
sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin sun-java6-fonts
ขั้นตอนติดตั้งใช้เวลานานพอสมควรเพราะไฟล์มีขนาด 28 mb
2.เปิดใช้งาน java ที่โปรแกรม base โดยไปที่ Tools>Options>java และติ๊กเลือก java ให้ทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น