การอบรม Social Network

ขอให้โรงเรียนในโครงการ World-Class School ลงทะเบียนเข้าอบรม โดยคลิก ที่นี่ และสามารถตรวจสอบรายชื่อโดยคลิก ที่นี่
หลังเสร็จสิื้นการอบรม ให้ผู้เข้ารีบการอบรมกรอกแบบประเมินผลการอบรมออนไลน์ โดยคลิก ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551

นำเข้าสมาชิก สู่....moodle


วันนี้ได้รับโทรศัพท์ทางไกลจากจังหวัดปราจีนบุรี สอบถามเรื่องโปรแกรม moodle เป็นโรงเรียนนอกโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน แต่ได้นำแผ่นต้นฉบับของโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 ไปใช้ในโรงเรียน ปรากฏว่าเมื่อนำเข้าไฟล์สมาชิกที่เป็นไฟล์ csv แล้วชื่อภาษาไทยไม่แสดงผล และในช่องจังหวัดของสมาชิกยังเป็นจังหวัดอุบลราชธานี ไม่เปลี่ยนเป็น ปราจีนบุรี เลยขอเขียนคำตอบไว้ที่นี้เลยครับ
1.ไฟล์ที่สร้างจาก excel ให้กำหนดฟิลด์เป็น 5 ฟิลด์คือ firstname,lastname,username,password,email จากนั้นบันทึกให้เป็นแบบ csv
2.นำไฟล์ที่ได้จากข้อ 2 ไปเปิดที่ notepad และ saveas ใหม่ โดยเลือกที่ช่อง Encoding เป็น UTF-8
3.แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลระบบ เปลี่ยนจังหวัดเป็นของตนเอง (เดิมเป็นจังหวัดอุบลราชธานี)
4.นำเข้าไฟล์สู่โปรแกรม moodle

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น