การอบรม Social Network

ขอให้โรงเรียนในโครงการ World-Class School ลงทะเบียนเข้าอบรม โดยคลิก ที่นี่ และสามารถตรวจสอบรายชื่อโดยคลิก ที่นี่
หลังเสร็จสิื้นการอบรม ให้ผู้เข้ารีบการอบรมกรอกแบบประเมินผลการอบรมออนไลน์ โดยคลิก ที่นี่

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

โรงเรียนกับอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี (ตอนที่ 2)

นานมากกกกกก กว่าจะเขียนตอนที่ 2 ได้ กะว่าจะเขียนวิธีการขอโดเมนเนมของ www.co.cc และการทำงานร่วมกับ Google App ปรากฎว่าใช้เวลานานเกินไปจนกระทั่ง www.co.cc ให้ใช้โดเมนเนมฟรีเพียง 1 ปี ก็เลย......เฮ้อ......ไม่น่าเลย เอาเป็นว่าขอเวลาหาของฟรีต่ออีกระยะหนึ่งนะครับ