การอบรม Social Network

ขอให้โรงเรียนในโครงการ World-Class School ลงทะเบียนเข้าอบรม โดยคลิก ที่นี่ และสามารถตรวจสอบรายชื่อโดยคลิก ที่นี่
หลังเสร็จสิื้นการอบรม ให้ผู้เข้ารีบการอบรมกรอกแบบประเมินผลการอบรมออนไลน์ โดยคลิก ที่นี่

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เอาเส้นตารางใน GoogleApp ออก

แค่เส้นผมบังภูเขา เลยมาเล่าให้ฟังครับ การสร้างตารางจาก site Google ที่สร้างทำเนียบบุคลากรสามารถเอาเส้นตารางออกได้นะครับ ดูตัวอย่าง http://www.hi-supervisory13.net/bukhlakr
วิธีการทำดังนี้ครับ
1. เข้าสู่หน้าที่ต้องการแก้ไข
2. คลิกที่สัญลักษณ์ Html
3.หาคำที่เขียนว่า border="1" เปลี่ยนเป็น border="0"
ลองทำดูนะครับได้ผลประการใดแจ้งให้ทราบด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น